• Vaistų gamyba per 1 d. d.
  • Nemokamas pristatymas nuo 39,99 €.
Krepšelis

Prekių krepšelyje nėra.

MENIU

Projektai

Kuriame Lietuvos ateitį

PROJEKTAS „DIZAINO SPARNAI“

Tai nefinansinės paramos projektas, jungiantis talentus, žinias ir patirtį kurti pasaulyje konkurencingus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus ateities dizaino produktus ir paslaugas.

Projekto veiklose dalyvauja mentoriai – patyrę dizaino profesionalai, pradedantieji dizaineriai ir labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Pagrindinis siekis – pasitelkiant pandeminiu laikotarpiu nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, per skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus didinti Lietuvos verslo kuriamą pridėtinę vertę, konkurencinį pranašumą ir socialinę atsakomybę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Įmonei skirtos nefinansinės paramos dydis – 26 285 Eur.

Projektas įgyvendinamas iki 2023 m. sausio 31 dienos.

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB vaistinė „Valerijonas“ pradeda įgyvendinti projektą „E-komercijos modelio „V-celer“ diegimas, siekiant vystyti pridėtinę vertę vartotojui kuriančią e-prekybą“. Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto poreikį išryškina pagrindiniai du elementai t.y. COVID-19 neigiama įtaka bei dideliu greičiu diegiamos informacinės technologijos. Sparčiai tobulėjančių informacinių ir komunikacinių technologijų raida išryškino UAB vaistinė „Valerijonas” tobulintinus procesus, o vis labiau internetinėje erdvėje populiarėjantys vartotojų pirkimai diktuoja poreikį kurti E- komercijos modelį „V-celer”, siekiant vystyti pridėtinę vertę vartotojui kuriančią e-prekybą. Projekto pavadinimas atspindi projekto esmę „celer” lotyniškai reiškia greitas, „V-celer” – greita, patogi į klientą orientuota Valerijono vaistinės e-prekyba.

Projekto rezultataiįdiegtas pažangus e-komercijos modelis „V-celer” bei įgyvendinta e-komercijos modelio „V-celer” integracija. Projektas sukurs didelę pridėtinę vertę dėl platesnio prekių pasirinkimo elektroninėje erdvėje; greitesnio ir patogesnio jų užsakymo bei įsigijimo; efektyvesnio klientų aptarnavimo, jų poreikių atitikimo; konkurencingesnių kainų dėl procesų optimizavimo ir kaštų mažinimo; išteklių vartojimo optimizavimo veikloje, geresnio poveikio aplinkai, darnaus vystymo principų užtikrinimo („Green Deal” koncepcijos realizavimas); inovatyvaus įdiegto įmonės e-komercijos modelio, įmonės populiarinimo; įmonės veiklos plėtros, išplečiant pardavimų rinkas elektroninėje erdvėje; įmonės pardavimo pajamų padidėjimo 35%.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra projekto vertė26.620,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 19.965,00 Eur. 

Projekto pradžia – 2022-02-21.

Projekto pabaiga – 2022-10-31.