• Vaistų gamyba per 1 d. d.
  • Nemokamas pristatymas nuo 29,99 €.
Krepšelis

Prekių krepšelyje nėra.

MENIU

Projektai

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB vaistinė „Valerijonas“ pradeda įgyvendinti projektą „E-komercijos modelio „V-celer“ diegimas, siekiant vystyti pridėtinę vertę vartotojui kuriančią e-prekybą“. Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto poreikį išryškina pagrindiniai du elementai t.y. COVID-19 neigiama įtaka bei dideliu greičiu diegiamos informacinės technologijos. Sparčiai tobulėjančių informacinių ir komunikacinių technologijų raida išryškino UAB vaistinė „Valerijonas” tobulintinus procesus, o vis labiau internetinėje erdvėje populiarėjantys vartotojų pirkimai diktuoja poreikį kurti E- komercijos modelį „V-celer”, siekiant vystyti pridėtinę vertę vartotojui kuriančią e-prekybą. Projekto pavadinimas atspindi projekto esmę „celer” lotyniškai reiškia greitas, „V-celer” – greita, patogi į klientą orientuota Valerijono vaistinės e-prekyba.

Projekto rezultataiįdiegtas pažangus e-komercijos modelis „V-celer” bei įgyvendinta e-komercijos modelio „V-celer” integracija. Projektas sukurs didelę pridėtinę vertę dėl platesnio prekių pasirinkimo elektroninėje erdvėje; greitesnio ir patogesnio jų užsakymo bei įsigijimo; efektyvesnio klientų aptarnavimo, jų poreikių atitikimo; konkurencingesnių kainų dėl procesų optimizavimo ir kaštų mažinimo; išteklių vartojimo optimizavimo veikloje, geresnio poveikio aplinkai, darnaus vystymo principų užtikrinimo („Green Deal” koncepcijos realizavimas); inovatyvaus įdiegto įmonės e-komercijos modelio, įmonės populiarinimo; įmonės veiklos plėtros, išplečiant pardavimų rinkas elektroninėje erdvėje; įmonės pardavimo pajamų padidėjimo 35%.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra projekto vertė26.620,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 19.965,00 Eur. 

Projekto pradžia – 2022-02-21.

Projekto pabaiga – 2022-10-31.