• Vaistų gamyba per 1 d. d.
  • Nemokamas pristatymas nuo 39,99 €.
Krepšelis

Prekių krepšelyje nėra.

MENIU

Grąžinimas ir garantijos

1.Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
2. Būtina pažymėti, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą (pavyzdžiui, elektrotechnika, žaislai, baldai, kosmetika, knygos, apatiniai drabužiai ir kt.). Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/asr.
3. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
4. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 4. skiltyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
6.1. Lietuvos Respublikos Įstatymai numato, kad kosmetikos prekės nėra grąžinamos. Prieš perkant kosmetikos gaminį, rekomenduojame išbandyti mėginį. Juos galite užsisakyti El. parduotuvėje. Pardavėjo gaminama kosmetika yra natūralios sudėties, todėl galimi kosmetikos konsistencijos, spalvos ir kvapo pokyčiai. Tačiau tai nekeičia kosmetikos gaminio efektyvumo.
6.2.  Maisto prekių grąžinimas. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:
6.2.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
6.2.2. atitinkamai sumažinti kainą;
6.2.3.  grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

7. Šių taisyklių punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.
8. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 3 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
9. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 19 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
10. Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui.
11. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.